🌦️ phượt

13 ngày Hưn béo nhẹ tênh đi qua Đài Loan

17 – 30/09/2019 Ngày Hưn chọn Đài Loan bắt đầu chuyến đi là chọn sự nhã nhặn, an yên lẫn vào trong hơi thở nhẹ tênh như một làn gió mát thổi bay người hướng nội trầm lắng *là Hưn nè!* – hành trình 12 ngày Hưn béo nhẹ tênh đi qua Đài Loan, lần lượt ngang qua Taipei → Hualien → Yuanlin (Changhua) → Kenting (Pingtung) → Kaohsiung → Tainan ❤ Chuyến đi Hưn

Read more