💪 làm việc

#lifehack Mình học được gì khi làm full-time freelancer?

Kudos to my one-year freelancing, 2020 ? Nguyên một năm mình làm full-time freelancer, không đi làm đúng giờ 9-5 ở một công ty nào, không có thu nhập ổn định hàng tháng, không có các thể loại bảo hiểm và cũng không có một dự định cụ thể gì cho tương lai.

Read more