🌦️ phượt

một chiếc max ping-pong mùa đông Hà Nội

mấy cái đêm họp hành tới 4g rồi kéo xe ra ăn sáng nóng hổi quán vừa dọn, mấy cái rét gió mùa tát vô Saigon quần đùi ba lỗ những giác ngộ, mấy cái đứa tự dưng bu lại thành “tụi nhỏ của anh chị”…

Read more