on the slide, 🌦️ phượt

Đi qua ngàn mặt trời rực rỡ, Ấn Độ 🇮🇳

“Ngàn mặt trời rực rỡ” với những buổi sớm tinh mơ ngắm mặt trời mọc và những buổi chiều hoang hoải khi mặt trời lặn qua Bắc Ấn: Delhi, Agra, Jaipur và Jaisalmer

Read more