🍓 sống

#keytakeaways Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

Cuốn Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett (Warren Buffett and the interpretation of Financial Statement: The search for the company with a durable competitive advantage, by Mary Buffett and David Cleark, book in Goodreads) Nghiền ngẫm và thấu hiểu Báo cáo tài chính của từng công ty đầu tư là công đoạn kĩ và sâu trong hành trình đầu tư của Warren Buffett, cũng trở thành điểm độc nhất trong chiến

Read more