💪 làm việc

Viết Facebook Ad Content cần biết những gì?

1. Facebook Ad Content là gì?
2. Các bước nghiên cứu trước khi làm content
3. Ad content: nội dung bằng chữ
4. Ad content: nội dung hình ảnh
5. Ad content: nội dung video
6. Bộ từ ngữ bị cấm khi lên Facebook Ad
7. Một vài kinh nghiệm cho người làm content mạnh mẽ hơn
8. CASE STUDY

Read more