💭 nghĩ

những người hay nghĩ về người khác

những người hay nghĩ về người khác

người khác (ở đây) là Hưn

Paris/ Pexels

mình có một timeline sống khá lung tung, vui vẻ trôi lềnh bềnh giữa các sự kiện, nên mình cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tụi mình nói chuyện với nhau là bao giờ.

lần đó, cậu giận dữ và nói rất nhiều, mình sốc ngang cố hiểu nhưng chẳng hiểu gì sất,

hai đứa tổn thương, tổn thương nhau…

(bằng cách này hay cách khác)


sau đó,

hai đứa đi đến kết luận giữ “friends” trên social vì công việc,

nhưng unfollow/hide cho “khuất mắt nhau”

để không còn sau đó.


gần đây,

mình “gặp lại” trong câu chuyện với mấy đứa bạn chung

một cách bất ngờ, người chủ động unfollow/hide để “xoá sổ” mình khỏi cuộc đời

vẫn luôn biết mình đang làm gì, đi đâu với ai và cố gắng sống bớt ngớ ngẩn như thế nào

suôn mượt, hẳn là không còn giận nữa…


cẻm giác thiệt kì lạ,

khó hiểu như hồi đó (Hưn trước đây sẽ nghĩ vậy)

(Hưn bây giờ) hiểu được:

  • giận ≠ “đi đi cho khuất mắt”
  • điều dễ dàng nhất trên đời là te te bỏ đi
  • nặng lòng lém mới giận nhiều, chứ bình thường ai gảnh…

hiểu thêm một miếng,

giận thêm một miếng,

khiến Hưn neo, rồi lại bồng bềnh trôi trôi 🍓