🍓 sống

#đạpxeđi 80km Saigon đến Cần Giờ, việc đầu tiên của 2022

New year’s ritual: làm gì khác đi ?

Ngày thứ 3 của 2022, Hưn có một đống hình xe đạp cuộn tròn giữa bốn bề là cây cỏ xanh um, bên trên là trời xanh vời vợi, 80km fun loop từ Sài Gòn tới Rừng Sác hút sột soạt dừa nước, thực sự để tâm đến từng chặng đường, cái cầu vặt vẹo mãi mới qua được, một khối abs xịn qua những cung đường thoải mái thả tay lái.

⛅️ Trong tưởng tượng: mình sẽ tận hưởng một ngày đạp xe khoẻ khoắn với thiên nhiên

? Thực tế là: tận hưởng cây cỏ nắng ấm là có thiệt, còn lại thở hồng hộc, giữ vững tinh thần hông bị chuột rút và nghĩ cách chạy trốn khỏi metaverse đang trờ tới :>

my secret spot on Rừng Sác, Cần Giờ – thật thư thái ngắm mây trời

Về nhà ngủ một giấc dậy, thấy may mắn vì vẫn còn tỉnh dậy với mớ cơ bắp mỏi nhừ, đành tơ tưởng đến những cung đường dài hơi hơn trong 2022 ?

Vô cùng củm ơn người chị Nguyen Anh đã cho mượn dài hạn chiếc Jett để đi băng băng!

Về tới nhà vừa thở vừa check app, lú luôn từ 50mils sang 80km, dưng thực xứng đáng ;_____;