Thẻ: digital tools

🍓 sống

#FIRE Quản lý tài chính cá nhân trong một chiếc dashboard Google Sheet

#FIRE hay Financial independence, Retire early là chuỗi bài viết mình viết về hành trình theo đuổi tự do tài chính và lối sống đơn giản ở Saigon. Hello, đây là cách mình nhìn “toàn cảnh” tài chính cá nhân: một chiếc dashboard. Inspiration: Phim My Secret Cache (1997, link) Mình vô tình lướt qua đoạn review 5 phút phim My Secret Cache (1997) từ Nhật Bản và thổi bùng thêm hành trình Financial Freedom

Read more

Gặp Hưn? ☕