on the slide, 💪 làm việc

#lifehack Cập nhật CV + Portfolio mới nhất trên Notion

Bản CV (Résumé) trên Notion của mình năm 2021 trong #lifehack Làm CV (Résumé) tinh gọn bằng Notion

Mình vẫn vô cùng happy với Notion ở lợi thế default design (thiết kế mặc định), “block and play” (kéo thả tuỳ biến) và embed external links (nhúng và hiển thị website/nền tảng nội dung bên ngoài). Nhưng khi làm CV, có vài điểm bất tiện:

 • Export to PDF: tưởng chừng rất tiện lợi nhưng rườm rà, các toggle không được tuỳ chọn rút gọn mà hiển thị 100% khiến CV one-pager của mình thành 08 trang A4
 • CV one-pager không đủ không gian và format thể hiện Portfolio/Featured projects

Và mình đã tìm cách cập nhật, trên Notion.

Chia tách CV one-pager thành:

 • 01 CV/Résumé tóm lược những điểm nổi bật của ứng viên
 • 01 Portfolio chi tiết vào những dự án nổi bật, vai trò, tư duy làm việc và bài học kinh nghiệm rút ra


CV/Résumé — Chọn lọc keyword thể hiện điểm nổi bật

*Template CV/Résumé có thể duplicate về Notion cá nhân để chỉnh sửa

Chia trang Notion thành 2 cột nội dung để tối đa hoá không gian hiển thị
 1. Chia trang Notion thành 2 cột nội dung
 2. Chọn lọc keyword và rút ngắn nội dung
 3. Chọn Export to PDF để kiểm tra lại độ dài của trang


Portfolio — Viết case study cho những dự án tâm đắc

*Template Portfolio có thể duplicate về Notion cá nhân để chỉnh sửa

Định dạng Gallery trên Notion

1. Chọn cách hiển thị gallery cho dự án chuyên môn và cá nhân

2. Viết case study cho 3-5 dự án/công việc đã trải qua, tham khảo flow:

 • Success metrics
 • Project problems (+ Problem breakdowns)
 • Challenges
 • Solution (+ Scope of work)
 • Work reference
 • Key learning

3. Liên kết (backlink) với trang CV/Résumé


Là một người lười, nghĩ đến cảnh phải cặm cụi ngồi nhớ lại từng chi tiết và viết mình đã muốn dập máy đi ngủ, nhưng viết một lần cho chỉnh chu, sau này cứ dùng mỗi cái link gửi đi muôn nơi là bật dậy hết lười ngay! ❤️