🍓 sống

Chuyện cái tủ lạnh nhỏ hơn và sống-ít-đi

Và mình sẽ vô cùng ghi nhớ, vì lần đầu tiên mình chiến thắng Má để vác được một thứ gì đó nhỏ-bé-hơn về nhà = là cuộc sống gia đình tối-giản-đi một tẹo.

Read more