🌦️ phượt

#đạpxeđi đến Vũng Tàu

Tranh thủ năm nay được nghỉ Tết dài, mình làm một chuyến trải nghiệm trước-giờ-chưa-từng, kiểu “khổ trước sướng sau” vận động mỏi mệt rồi nghỉ ngơi phè phỡn, ngắm biển sóng vồ không ngừng mới đã làm sao. Nghĩ ngắn, mình xách 2 cái túi siêu nhẹ, leo lên con Marin chạy hùng hục hướng về Vũng Tàu.

Read more