Thẻ: #LàmManager

💪 làm việc

#LàmManager Chiếc call review tròn 2 tháng “quay xe”

Alo, đoạn gào thét vì mạng lag… Cái call review project tổng quan chiều muộn tự dưng trở thành review quyết định cá nhân, tròn 2 tháng 2 đứa “quay xe”, ở lại công ty lúc cái-gì-cũng-chán hăng say ngồi đến bây giờ cái-gì-cũng-cảm-thấy-tốt-hẳn. Kiểu còn lâu mới là xuất sắc, nhưng đã tốt lắm rồi ?

Read more

Gặp Hưn? ☕